woensdag 19 juni 2013

Zomerzonnewende 20132013

De Zomerzonnewende 2013 vindt plaats: op vrijdag 21 juni om 07:04 uur is het solstitium: het middelpunt van de zonneschijf trekt door het zomerpunt van de ecliptica.
Begin van de zomer . Op het noordelijk halfrond zijn de dagen nu het langst.
Er slaapt een lied in alle dingen
Die eeuwig dromen zonder end.
En de wereld zal gaan zingen
Als jij het toverwoord maar kent.

(door de dichter: Joseph Eichendorff)


-----------------------------------------

De nachten rond de zomerzonnewende (21 juni) noemen we de 'lichte nachten van SintJan' – de klank alleen al is pure poëzie. De SintJansnacht zelf, de nacht van 24 op 25 juni, is in de volkstraditie een nacht vol magie en toverij waarin de dieren kunnen spreken, net als in de kerstnacht.

De natuurwezens die zich in de donkere dagen voor Kerstmis – ook al zo'n poëtische uitdrukking – met de kiemende plant hebben verbonden, beginnen zich in de SintJanstijd weer van die plant los te maken. In de nachten dat de zon nauwelijks onder lijkt te gaan, dooft ook het bewustzijn van de mens niet helemaal uit.

Als de nacht loom en licht is, en de warme lucht vervuld van de geur van zoete bloemen en pittige kruiden, dan voel je intuïtief dat er meer valt waar te nemen dan alleen de concrete fysieke werkelijkheid.

---------------

( G.de Purucker- "De vier Jaargetuiden"de ware betekenis van inwijding.)

De derde van de grote geestelijke en psychische gebeurtenissen van het esoterische jaar is de Zomerzonnestilstand, of Zomerzonnewende, wat een periode aankondigt waarin de neofiet of aspirant de grootste beproeving moet ondergaan en met succes doorstaan; die de mens bekend is en waarop werd gedoeld; en indien hij aldus zegeviert, wat betekent afstand doen van elke kans op individuele vooruitgang om een Ingewijde van de wereld te worden, dan neemt hij zijn plaats in als een van de stenen in de Beschuttingsmuur.

Daarna wijdt hij zijn leven aan de dienst van de wereld zonder gedachte aan beloning of individuele vooruitgang – misschien aeonen lang- zich geestelijk offerend in dienst van al wat leeft. Om deze reden werd de inwijding van dit jaargetijde de Grote Verzaking genoemd.

Geen ogenblik mag worden verondersteld, dat de Grote Verzaking betekent het opgeven van enig deel van het geopenbaarde heelal opdat de neofiet of aspirant zich uitsluitend kan wijden aan het volgen van het enige pad van licht. Dit op zichzelf is een subtiele geestelijke zelfzucht die, wat men ook mag zeggen, de geest is die de levensloop van de Pratyeka Boeddha’s beheerst. Het is noodzakelijk dat de neofiet of chela, die zelfs maar door de eerste poort van inwijding wil gaan die naar de Grote Verzaking voert, begrijpt dat hij, in plaats van de wereld te verlaten, erin blijft, om naargelang hij groter en sterker, wijzer en verhevener wordt, in steeds toenemende mate het belang te kunnen dienen van al wat is.

Er zijn vele graden van hen die het pad van de Grote Verzaking gaan: allereerst zijn er de meest verhevenen, de goden zelf, die bij wijze van spreken van hun azuren troon neerbuigen en in verbinding treden met diegenen aan dezelfde hiërarchie, maar lager staan dan zijzelf. Er zijn nog talloze graden verder omlaag; er zijn Boeddha’s van Mededogen; er zijn Meesters van Wijsheid en Vrede; er zijn hoger chela’s; er zijn chela’s van lagere graad; er zijn zelfs gewone mannen en vrouwen die in zichzelf de opwaarts stuwende kracht van mededogende liefde voelen, dat hun hart, althans bij tijden, met haar vlam vervult.

Hemelse Boeddha’s, Dhyâni_boeddha;s. Mânushya-boeddha’s, Bodhisattva’s, Meesters, chela’s, lagere chela’s, en grote en edele mannen en vrouwen – dit is in het kort de reeks of ladder van het zijn, die de Orde van Mededogen vormt.
-----------------
Weet ook dat tijdens de Zomerzonnestilstand de deuren geopend zijn van het mensenrijk naar de andere fijnstoffelijke natuurrijken, en van hun naar de onze....de rijken van de sylfen, elfen en andere natuurwezens.

's Avonds in het bos (of elders in de natuur) kun je voelen of misschien zelfs zien. Op dit moment in het jaar is dit mogelijk.

---

Geen opmerkingen:

Een reactie posten